Program for auksjon 17

Publisert:
Program for auksjon nr. 17

Program for auksjon nr. 17
Lørdag 4. november kl.10.00:     Sedler Norge (objekt 1-346)
                                                      Norske mynter før 1874 (objekt 347 - 570)
                                                      Polletter og Medaljer (objekt 571 - 628)
 Søndag 5. november kl.11.00:    Norske mynter etter 1874 (objekt 629- 1011)
                                                      Myntset og minemynter i gull ( objekt 1012 - 1033)
                                                      Mynter utlandet (objekt 1034 - 1230)