Reservert

1000 kroner 1920 A.0216749. Kv.1/1-

kr 28 500,00

1000 kroner 1920 A.0216749. SSS-seddel. Sjelden seddel og tidlig årstall. Kv.1/1-