Solgt

24 skilling 1853 Oscar I. Kv.0

kr 10 000,00

24 skilling 1853 Oscar I. Kv.0
Nydelig mynt